Home

Verhuisd!

Weinig geschreven afgelopen maanden! Beetje bijpraten dan maar. Inmiddels verhuisd van Schoonrewoerd naar Lisse. Waarom? Tsja, (klein)kinderen wonen daar: behoeft verder geen toelichting, toch? Waarom zo plotseling? Daar groei je naar toe, en als dan een goede gelegenheid zich voordoet, dan moet je ook snel reageren. Medio 2023 speelde dat allemaal. In september nieuwe huis bij de notaris overgedragen gekregen en in oktober verkast. Bevalt prima! In het centrum van Lisse, op loopafstand van van de Keukenhof en pal tussen de familie. Die zien we nu vaak en daar was het natuurlijk om begonnen. Mooie voorzieningen, inclusief garage voor Burton en motor. Met mogelijkheid tot schilderen/atelier en een heuse mini-gym die we wel degelijk gebruiken. Kortom: goede keuze!

Geplaatst april’24

Beroepsopleidingen: steeds grotere kloof tussen ROC en bedrijven

Je zou mogen verwachten dat beroepsopleidingen op de MBO’s aansluiting geven op de bijbehorende beroepspraktijk, toch? De werkelijkheid is echter anders. De kloof tussen de formele, door het ROC gegeven beroepsopleidingen en de wensen en verwachtingen die het bedrijfsleven stelt aan vakmensen met een MBO-niveau wordt steeds groter.

De formele opleidingen, inclusief de daarbij behorende kwalificatiedossiers, veralgemeniseren steeds meer en het niveau, inclusief examens, daalt zienderogen. Op de diploma’s staan enkele algemene benamingen van beroepengroepen zoals constructiewerker of monteur, maar wat daarvan de inhoud is blijft erg onduidelijk. Deze inhoud wordt dan ook nog eens uitgedrukt in ‘werkprocessen’ in plaats van beroepsinhouden en is daarmee volstrekt losgezongen van de herkenbaarheid in bedrijven. De scholen voeren de boventoon, de bedrijven raken steeds meer uit beeld.

Dit alles tegen de vraag vanuit de bedrijven naar goed opgeleide jongeren die in aanleg én motivatie in staat zijn om zich te ontwikkelen tot echte vakmensen!

De bedrijven zelf kunnen niet kieskeurig zijn want er is een grote vraag naar vakmensen en een zeer beperkt aanbod. Daardoor worden ook leerlingen aangenomen die wel erg ver afstaan van de beroepspraktijk. Dat blijkt bij de eerste kennismaking met de beroepspraktijk, bijvoorbeeld bij een stage.

Inmiddels zien we meerdere werkelijkheden naast elkaar. De hoofdstroming is dat leerlingen hun opleiding volgen aan een ROC en stages invullen bij de bedrijven. Dit naast de BBL, waarin werkend leren geboden wordt met 4 dagen bij bedrijven en 1 dag ROC. vervolgens wordt de examinering door de school uitgevoerd en krijgt de leerling het diploma van het ROC.

Daarnaast zien we ook een alternatieve route met een andere invulling. Daarbij staan de leerlingen allemaal keurig ingeschreven bij een ROC, maar wordt de volledige opleiding (praktijk én theorie) wordt verzorgd door een Vakschool in de regio, betaald door het bedrijfsleven. Deze vakscholen hebben vaak zelfs een CREBO[1]-erkenning.

Binnen deze formele setting worden de beroepsopleidingen ingevuld in nauw overleg met en samenwerking met de (regionale) bedrijven. Ook de examens maken deze vakscholen zelf, afgestemd op de echte inhoud van de opleiding, die het niveau van de kwalificatiedossiers verre overstijgt!

De diploma’s worden vervolgens wel uitgegeven door het ROC, met daarbij een extra bijlage vanuit de Vakschool waarin meer in detail staat wat de leerling daadwerkelijk heeft gepresteerd.

Kortom: een papieren werkelijkheid van de ROC’s naast de echte werkelijkheid in de beroepspraktijk.

Hoe heeft het zover kunnen komen???


[1] CREBO: Centraal Register Erkende Beroepsopleidingen

Gepubliceerd 18 juni’23

Stemmen is géén kiezen!

Een nieuw jaar, 2023 geeft volop kansen. Het kán het jaar worden van een nieuw perspectief voor het land. Minder polarisatie, meer gericht op ‘samen’, meer gericht op Nederland én op de samenwerking binnen de EU. Het kán! Er is hoop en dat begint bij het kiezen voor een beleid mét visie voor ALLE Nederlanders.

Dus ja, stemmen bij de verkiezing van de Provinciale Staten op 15 maart’23 is belangrijker dan ooit! Want als een ding duidelijk is geworden is het dat het huidige beleid van crisis naar crisis gaat en dat elk probleem wat zich voordoet, je kunt gerust zeggen: wordt gecreëerd, nodig om een oplossing vraagt. En de oplossing kan niet worden geleverd door dezelfde mensen die het probleem hebben veroorzaakt. Dat is inmiddels wel duidelijk geworden!

Stemmen dus!

Dat zegt overigens NIETS over wat er daarna gebeurd! Stemmen is géén kiezen! Want zoals vaker is gebleken stemt Nederland in meerderheid voor een toch wel rechts-van-het-midden gelegen koers, maar maken de politici er via uitsluiting en ‘stemmen tellen’ er graag hun eigen werkelijkheid van. Niks ‘scheiden van wegen’ of ‘nieuwe bestuurscultuur’ of ‘nooit meer met die-of-die’, nee de belangen van de eigen partij worden gesteld boven de belangen van de gewone Nederlanders.

Het kan maar op één manier duidelijk gemaakt worden: stemmen moet dermate duidelijk zijn dat de ruime meerderheid van Nederland echt KIEST voor een andere koers, een koers mét visie en mét perspectief voor het land en de inwoners.

Een duidelijke opdracht die begint op 15 maart’23 bij de PS-verkiezingen!

Ben benieuwd!

Geplaatst 12 januari 2023

Schiphol

Wat een puinhoop heeft Dick Benschop daar aangericht zeg! Dat hij nu opstapt is wel het minste! Naast reputatieschade voor Schiphol en Nederland ook de oorzaak van de vele miljoenen die hiermee verloren gaan alsook het platgeslagen vakantieplezier van vele, vele mensen. We mogen hopen dat zijn opvolger wél capabel is. Dus géén politieke benoemingen van overbodige politici die nog een ‘functie elders’ ambiëren.

Als je het probleem gaat analyseren dan schrik je toch van de omvang én van de simpelheid van de oplossingen? Dat we anno 2022 nog met fysieke kracht koffers in en uit een vliegtuig laden is van de gekke! Daar past een automatiseringsantwoord op vanuit de bedrijven die hiervoor oplossingen hebben. Denk aan bijvoorbeeld VanderLande[1] in Veghel.

Een groot deel van de bagageafhandeling is nu al geautomatiseerd, maar een belangrijk deel nog niet! Het handmatig volstapelen of leeghalen van vliegtuigen met koffers op een lopende band en met gebruikmaking van dezelfde karretjes als 50 jaar geleden kan echt niet meer! Investeren in de robotisering en modulering van de bagageafhandeling is dan ook dringend gewenst. Dat had Schiphol enkele decennia geleden al in gang moeten zetten.

Ook de veiligheidscontrole van passagiers kan vele malen beter! Ook hiervan zijn voorbeelden beschikbaar. Zowel de passagier zelf alsook zijn bagage kunnen vele malen beter en sneller gecontroleerd worden dan op dit moment gebeurd. Het lijkt wel of ‘Schiphol’ daarbij achterop ligt bij andere luchthavens. Systemen in Istanboel en Reykjavik tonen aan dat het anders en beter kan! En ja, met het Nederlandse bedrijf dat de deskundigheid levert. Kijk voor een vervolg op deze aanpak naar de mogelijkheden die bijvoorbeeld een startup-bedrijf als Smart Robotics[2] , eventueel in samenwerking met robot-labs van de TU-Eindhoven[3] en TU-Delft[4]. Dáár moet de winst en aantrekkelijkheid van Schiphol mee verbetert worden! Een uitdaging voor de opvolger van de vertrekkende Dick Benschop, die dan wel, ik zeg het nog maar een keertje, over voldoende capaciteiten moet beschikken.

How hard can that be??

Hoogste tijd voor beleid!


[1] https://www.vanderlande.com/segments/baggage-handling/

[2] https://smart-robotics.io/en/

[3] https://www.tue.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/26-06-2019-tu-eindhoven-opent-social-robotics-lab/#top

[4] https://www.tudelft.nl/innovatie-impact/home-of-innovation/special/de-toekomst-van-werk-werker-en-robot-maken-elkaar-beter

Geplaatste 16 sept’22

Einde Raadslidmaatschap en einde VVD-lidmaatschap

Dat er een einde is gekomen aan mijn Raadlidmaatschap bij de Gemeente Vijfheerenlanden was al langer bekend. Na 3 Raadsperiode’s, totaal 12 jaar, is het mooi geweest. Tijd om het stokje door te geven aan de volgende generatie. Dat is per 30 maart’22 gebeurd en voelt best goed.

Per dec’21 heb ik mijn lidmaatschap van de VVD beëindigd. Het voorgestelde regeerakkoord voor Rutte 4 is de druppel die de emmer doet overlopen! NIETS, maar dan ook werkelijk NIETS is er over van mijn VVD en van het progressief liberalisme waardoor ik destijds lid ben geworden. Alle idealen die ik daarvoor had zijn weggesmolten in een cultuur van (lobby)akkoorden, een laakbare overheid die géén rekenschap en verantwoording aflegt, foute beslissingen inzake de energietransitie, de zorg, defensie, Europa, migranten, economie en voor alles: geen enkele gehoor geven aan wat de kiezers willen en wensen.

De bestuurscultuur is een lachertje geworden, de standpunten t.a.v. nagenoeg alle thema’s zijn mij vreemd geworden.

Alle pogingen mijnerzijds om via de geëigende wegen binnen de partij invloed uit te oefenen op de koers, richting, het (verkiezings)programma, standpunten etc. zijn in het moeras van ‘overleg’, ‘uitleggen!’, ‘werkgroepen’, ‘thema-bijeenkomsten’ etc. verzand. Echt wel moeite voor gedaan, maar geen enkele werkelijke respons! Ook persoonlijke contacten met 1e én 2eK- en bestuursleden[1] leverde geen koerswijziging op, zelfs al waren ze het inhoudelijk met me eens! Maar ja; fractiestandpunt hè!

Verder is het een gotspe dat vele belangengroepjes, vaak direct of indirect (postcodeloterij!) gesubsidieerd door de overheid, het presteren om bestuurlijke onzin via de rechter af te dwingen. Urgenda is daar een mooi voorbeeld van, maar ook vermeende discriminatie (slavernij-verleden, KOZP, aanpassen van straatnamen en standbeelden etc.). Onder het mom van het Nederlandse Belang of ‘Wij komen op voor…” worden de eigen actiegroep-doelstellingen doorgedrukt via de rechter. De VVD had hiertegen moeten optreden en deze schijndemocratie af moeten wijzen!

Dit terwijl ondertussen een echte volksraadpleging via referenda, opnieuw met steun van de VVD, is afgeschaft! Hiermee kon juist waar de gehele bevolking inbreng leveren en het beleid mede bepalen. Zie bijvoorbeeld het Zwitserse[1] model.

In plaats van deze directie democratie en een grote betrokkenheid van de Nederlanders zien we nu een ongekende polarisatie. In ‘De verdeelde Nederlanden’[2] geeft Sjoerd Beugelsdijk een analyse van het ontstaan hiervan. Ook geeft hij handvatten voor de verbetering van deze polarisatie.

Terug naar het regeerakkoord. De representatieve enquête, onder 3500 respondenten, uitgevoerd door Peil.nl[3] in oktober 2021 legt exact de vinger op de zere plekken. En die zijn er velen kan ik je zeggen. Kortom: een mega teleurstelling in de partij en de mensen in de partij waar ik voorheen zo trots op was. Ik wil hier niet meer bij horen! Ik ben er klaar mee; mijn lidmaatschap heb ik opgezegd! Bij de blog’s kun je verder meer in detail lezen welke argumentatie hieraan ten grondslag heeft gelegen.

31 maart’22


[1] Zie mijn blog: https://innovistra.nl/2021/02/21/nederland-is-toe-aan-het-zwitserse-besturingsmodel/

[2] De verdeelde Nederlanden, Sjoerd Beugelsdijk, Uitgeverij Balans, ISBN 978 94 638 21629

[3] Enquête Peil.nl: zie https://nlslash.nl/mwenb/211212_Enquete_Rutte_IV.pdf


[1] O.a. met Benthe Becker, André Bosmans, Dennis Wiersma, Jan Anthonie Bruijn en Christianne van der Wal

Post corona

Afgelopen dagen was het goed te zien: we snakken naar het oude normaal! Nu de terrassen weer voorzichtig open kunnen, evenals de winkels en musea voelt dat als een enorme bevrijding, maar tegelijkertijd is er nog wel de voorzichtigheid dat het nu, op het laatst, niet toch nog mis moet gaan. Dus voorzichtig aan en hou je aan de afstand, mondkapje etc. Het gevoel van licht aan het einde van de corona-tunnel overheerst wel. En, zoals ik in mijn vorige bericht van dec’20 al aangaf, gaan we daarbij stapje-voor-stapje terug naar een open samenleving. Daaaaag lockdown, lang haar, zwaai-zwaai, boks i.p.v. knuffel en handen-stuk-wassen.

Velen met mij zullen zich afvragen: was nu? Wat gaat er gebeuren in het post-corona-tijdperk? Daarbij gaan we er vanuit dat het echt een post-corona zal zijn. Dat is nog maar de vraag, want het zou zomaar kunnen dat de resistentie tegen alle varianten van dit virus niet voldoende beklijft en dat een constante up-date nodig blijkt. Iets als een jaarlijkse griepspuit of medicatie die méér is dan extra vitamine D. Met alle ervaringen van de afgelopen periode lijkt dat klein bier en zal iedereen daar wel mee in kunnen stemmen is mijn verwachting. Zeker als het normale leven daarmee weer op gang kan komen en blijven.

Ook de economie komt weer op gang en dan met name die bedrijfstakken die echt ‘stil’ hebben gelegen zoals de horeca, vele winkels die dan misschien wel ‘niet noodzakelijk’ zijn, maar wel een bijdragen leveren aan een samenleving waarin het goed leven is. Deze ondernemers kregen veel steun van de overheid, landelijk en lokaal, alsook van de vaste klanten die het ‘koop-lokaal’ in praktijk brachten. Een nog niet echt uitgesproken punt is wat deze steun betekent voor het post-corona tijdperk. De overheid heeft véél geld geleend: was toch bijna gratis, maar dat betekent wel dat de staatsschuld enorm is opgelopen. Dat zal ooit en door iemand weer afgelost moeten worden verwacht ik. Ben wel benieuwd hoe dat zich zal gaan ontwikkelen!

Geplaatst 29 april’21

Was 2020 nu een goed jaar?

Bij een terug- en vooruitblik gaat het uiteindelijk om je persoonlijke beleving. En het moet worden gezegd: het afgelopen jaar vond ik best goed! Het was een mooie zomer met fantastische temperaturen en véél zon. Daar houden wij erg van. Tsja, je kon beter niet reizen en bezoeken, veel was lange tijd niet mogelijk of werd ontraden. Is zo. En toch, met de juiste instelling was het een fijn jaar! Véél video-communicatie, dat klopt, en bellen, mailen etc. De digitalisering maakte echt een sprong! De menselijke contacten zijn letterlijk wat op afstand gekomen in 2020, méér dan de 1,5 meter! Je mist de contacten, de aanrakingen en zo zeker wel. Net als de belevingen van het samendoen: met name samen muziek maken mis ik best. Met alle veiligheidsmaatregelen van afstand, mondkapjes etc. is het ‘nieuwe normaal’ niet normaal. Is wennen, is kennelijk nodig, maar blijft niet normaal.

In 2020 hebben vele mensen moeilijke persoonlijke omstandigheden gekend. Ziekten of ook verlies van dierbaren, ondernemers in de knel en natuurlijk de overvolle ziekenhuizen en de overbelaste medewerkers in de zorg. Ernstige zaken allemaal.

In 2020 speelden verder nog enkele ernstige zaken als de toeslagaffaire, de energietransitie, Europa en, dichterbij, de Gemeente Vijfheerenlanden met een forse financiële aanslag vanwege een gerechtelijke uitspraak in een zaak van ruim 40 jaar geleden, de zorg, de woningbouw en meer lokale thema’s. Genoeg dus om je zorgen over te maken want in dit opzicht was 2020 geen best jaar….

Wat wordt 2021?

Ondanks dat ik niet over een glazen bol beschik, schets ik toch enkele verwachtingen. Wat nu vooral speelt zijn de berichten over HET VACIN, of misschien beter: vacins. Daar is de hoop op gevestigd als het gaat om een terugkeer naar het normale normaal. Die hoop en verwachting lijkt mij terecht, maar of dan direct weer alles kan en mogelijk is….. Tuurlijk niet! Zal ook in stapjes gaan als het gaat over gedragingen, openstellig van winkels, theaters, musea, sportfaciliteiten etc. etc. Toch geeft dat een gevoel van ‘licht aan het einde van de tunnel’. In die verwachting zou het in de loop van 2021 weer wat meer normaal moeten worden.

De dreun die de economie en met name ondernemers hebben gekregen zal nog wel wat langer naklinken. Voor de ondernemers in allerlei branches heb ik diep respect: je zal het maar meemaken dat je met veel opgebouwde bedrijf plots wordt stilgelegd! Hoe creatief je ook bent: dat hakt er stevig in. Alle waardering voor deze mensen die het weer presteren om ondanks dit alles verder te gaan. Voor zichzelf, maar ook voor hun werknemers die elke maand betaald moeten worden uit de opbrengsten en activiteiten van deze bedrijven. Dat moeten we niet vergeten!

Op deze wijze wordt 2021 gewoon weer een prachtjaar, mooi weer, weer wat reizen en uitzien naar andere oorden en situaties. Het verlangen daarnaar doet nu al weer goed! Nou, voor allemaal: de beste wensen voor het nieuwe jaar en vooral, als basisvoorwaarde voor dit alles: een goede gezondheid!

Geplaatst 26 dec’20

Corona ja, corona nee en, o ja: zomer!

Inderdaad, vreemde tijd! En het ‘nieuwe normaal’ went niet, althans niet voor mij. In de maanden maart, april, mei en juni vrijwillig in quarantaine geweest. Fijn dat we een ruim huis en fijne tuin hebben: dat waarderen we nu des te meer. Daarna weer een beetje ‘los’ en op pad. Hernieuwde kennismaking met familie. De draad weer opgepakt met de muziek. Weer beetje sporten, hoewel het gedoe in het zwembad wel erg onconfortabel was. Uitkleden op de rand van het zwembad, in enkele ‘banen’ achter elkaar aan zwemmen, niks douchen maar afdrogen, aankleden en weer naar huis. Daar dan douchen. Hoop gedoe! Toch maar gedaan…

Dan komt de zomer, en wat je ook mag zeggen: een prachtige zomer! Vanwege de aanhoudende hitte zelfs een zwembad gekocht voor in de tuin. Lekker in het koele water liggen, heerlijk. Met een biertje erbij… nog beter 😉.

Na de zomer hebben we nog een familiedag georganiseerd, alles ‘corona-proof’. Heel gezellig, dat wel.

En net toen alles weer wat normaal leek te worden was het virus nog niet klaar met ons. En nu, eind september, gaan we weer wat terug, méér maatregelen, afstand houden en besmettingen tegengaan. Wat ook via persconferenties gezegd wordt: denk zelf na! Hoe voorkom je dat je zelf besmet wordt en hoe voorkom je dat je anderen besmet? Bewust of onbewust. Juist: afstand houden! Is lastig, is niet (nieuwe) normaal, maar is wel keihard nodig! Net zoals frisse lucht, buiten en ook binnen. Dus ventileren! Denk zelf na: da’s het echte nieuwe normaal!

Geplaatst 29 sept’20

Indonesië

Net terug van een rondreis door Indonesië; mooi, veel gezien, vermoeiend ja, dat ook! Reisje van een kleine 4 weken door Sumatra, Java en Bali. Aanleiding was dat we graag dat land een keertje wilden zien én, niet onbelangrijk, dat de vader van Pauline daar van maart’49 t/m mei ’50 is geweest als dienstplichtig militair. Had met de politieke situatie aldaar en de politionele acties te maken. Mooie woorden waarbij ‘bevrijding’ werd gebruikt, maar wat vooral te maken had met de Nederlandse belangen in de kolonie Nederlands Indië. Soekarno riep de onafhankelijkheid uit en dat was niet de bedoeling. Daar moesten de militairen een einde aan gaan maken. De Vader van Pauline was toen net 20 jaar en nooit verder weg geweest dan ‘Den Bosch’, de grote stad. Nu op het schip, 3 weken varen naar NL Indië. Aan komst in Medan. Hij was bij de Genie, moest bruggen bouwen en wegen openhouden voor de aan- en afvoer. Op Sumatra, voornamelijk in en om de plaats Padang Panjang. We hebben deze plaats kunnen bezoeken en precies de foto’s kunnen maken die hij, zo’n 70 jaar geleden, ook heeft gemaakt. Zelfde locatie, zelfde gebouwen, zelfde kerkje en zelfs dezelfde vulkanen. Maar geheel andere situatie nu dan destijds.

Wat ons het meest is opgevallen is dat de ca. 300 jaar dat de Nederlanders daar zijn geweest, VOC en zo, ze erg gezorgd hebben voor héél véél infrastructuur, wegen, spoorlijnen, kanalen voor irrigatie, en veel gebouwen, zelfs complete steden hebben neergezet. Eigenlijk is de huidige welvaart van Indonesië te danken aan wat daar door de Nederlanders is gedaan. Dat is overigens ook de mening van de meeste Indonesiërs die we gesproken hebben. Na de onafhankelijkheid en overdracht is er verhoudingsgewijs wijzig gerealiseerd. Jammer, je handen jeuken soms om daar aan de slag te gaan…

Goed, mooie ervaringen, prachtig land! Wajang, Ballet van Ramayan, muziekschool met anklungs, de vele tempels en paleizen. Vulkanen en Oerang Oetangs: het was prachtig. Nu nog ff de 1000 foto’s ordenen en daaruit een mooie selectie maken.

Geplaatst 16 maart 2020

Wat je bezig kan houden …

Tsja, dat zijn vele thema’s en voor iedereen anders. Waar je niet aan ontkomt is de vele hypes via de media. Nu is de aandacht weer ten volle gericht op PAS en PFAS, naast de aanhoudende thema’s als klimaat/opwarming #enwatdoenwehieraan , leraren(tekort), immigratie(stop), EU-gedoe, Altzheimer-politici en criminaliteit. In wat mindere mate komen thema’s als Brexit, duurzaamheid, Jeugdzorg, Gele Hesjes en natuurlijk de aftrap van het carnavalsseizoen ’20 😉. Bewust noem ik hier niet IS en ZP, want dat zijn geen thema’s maar vergissingen.

Bij de hoofdthema’s speelt hierbij het volgende door mijn hoofd: “Is onze overheid nu in de eigen wetgeving, of in die van de EU, verstrikt geraakt? Hebben we het nog wel over echte problemen of roepen we dit gedoe zelf op? Zijn onze bestuurders nog wel in staat om dit alles te overzien en vanuit dat overzicht tot verstandige besluiten te komen? Of zijn ze echt de weg kwijt?”

Ik hoop dat het retorische vragen zijn, maar ik vrees dat er een werkelijke wondere wereld achter schuil gaat die dus ‘echt zo is’!

Mijn vragen hierover zijn dan ook: wat wil en/of kan ik hiermee? Heb ik zelf nog voldoende richtingsgevoel of een goede koers voor mijn kompas? Welke koers zou ik willen of wensen of na willen streven? En hoe ga ik dat doen? Daar gaat mijn blog over: koers, richting, doelen.

Want als je niet weet waar je naartoe wilt, wat maakt het dan uit waarheen je gaat??

Geplaatst 12 nov’19

Vakantie voorbij: aan de slag!

De vakantie, of eigenlijk moet ik zeggen, de vakantieperiode, is weer voorbij. Start van een nieuw seizoen, een nieuwe uitdaging of weer verder gaan waar we gebleven waren. Wel voldoende uitgerust en weer vol energie mag ik hopen. Bij mij in ieder geval wel. Weer zin in de discussies en besluitvorming in de Gemeenteraad Vijfheerenlanden. Komende periode staan daar belangrijke besluiten op de agenda: invoering van de nieuwe
omgevingswet, energietransitie, wonen en werken, transport en vervoer en nog veel meer. Uitdagend om daarbij te mogen meedenken en meebeslissen. Ook een verantwoordelijke taak waarover niet te licht mag worden gedacht.

Verder ook weer aan de slag met de muziek: hier in de regio met blaasorkest ‘De Lingemuzikanten’ en in Brabant met ‘Die Drei Dörfer
Musikanten’. Muziekmaken is zowel inspanning als ontspanning: kan het iedereen aanbevelen 😉.

Geplaatst 6 september 2019

Even bijpraten?!

Afgelopen maanden is er veel gebeurd. Kort verslagje. (1) Gemeenteraad: op 2 jan’19 ben ik geïnstalleerd in de Raad van de nieuwe Gemeente Vijfheerenlanden. Dat geeft zeker weer veel extra werk en kost veel tijd. Wel een mooie job waarmee je echt iets kunt betekenen voor de bewoners en bedrijven. (2) Overlijden van mijn moeder in febr’19. Ze was 95 jaar en ‘op’ of, zoals ze zelf zei: “Ik ben er klaar mee en klaar voor”. Da’s natuurlijk wel mooi, maar het gemis blijft. (3) Activiteiten inzake Gemeenschappelijke Regelingen: het onderzoek is klaar, rapport beschikbaar en we kunnen op stap om gemeenten en GR’n beter te laten functioneren. Onderzoek heb ik samen gedaan met een partner, vervolg doe ik alleen. Mocht je Gemeenten of GR’n weten die hulp nodig hebben: aanbevelen graag en doorgeven idem!

Geplaatst 26 april’19

 

Hoe maken we ons Basisonderwijs Fit4thefuture??

Het basisonderwijs is zeker in ontwikkeling en ja, er wordt gewerkt aan het bijstellen van het curriculum. Echter: in welke richting en met welke snelheid gebeurd dat? Is er een visie of plan? Of werkt elke school (weer) voor zichzelf? Ook ons prachtige vrije onderwijssysteem zou baat kunnen hebben bij een vleugje inspiratie. Daarover heb ik een blog geschreven, gebaseerd op ideeën van Peter Diamandis en zijn whitepaper. Dat kun je hier downloaden. Zie verder mijn blog, deze keer in drie delen. Deel 1 en deel 2 staan er al :-).

Geplaatst 29 oktober 2018

 

Een heuse mijlpaal bereikt

Schreef ik vorige keer over de drukte met de muziek, ja, ja; eigen keuze, maar toch, nu kunnen we terugzien op een zeer geslaagd 40-jarig jubileum van Die Drei Dörfer Musikanten op 29 september 2018. Zaal vol enthousiasme, een Play-In orkest van 56 muzikanten die een prachtig concert gaven, de uitreiking van onze nieuwe DVD en een prima Jubileumconcert van ons zelf. En ook nog een koninklijke onderscheiding voor een van de oprichters van het eerste uur. De foto’s van de lokale omroep vind je hier. En van de Vriendenclub kregen we een speciaal voor ons door Mathias Cronert gecomponeerd nieuw muziekstuk: ‘Drei Dörfer polka’. Een prachtig cadeau. Dat was allemaal erg genieten, op de dag zelf, maar ook nu nog: lekker nagenieten. Niet te lang, want komende twee weken staan maar liefst vijf concerten gepland. Begint op werken te lijken ….

 Geplaatst 3 oktober 2018

Druk? Hoezo druk?

Is natuurlijk een cliché, maar pensionado’s zeggen vaak dat ze niet weten waar ze ooit de tijd vandaan haalden om te werken… Nou: daar kan ik wel inkomen. Voor je het weet haal je jezelf een aantal verplichtingen op je nek waar erg veel tijd in gaat zitten. Yep, #MeToo! Nee, dat niet, gewoon: #IkOok. Druk met de muziek: het ene orkest viert eind deze maand haar 40-jarig jubileum. Ja; je mag komen luisteren, 29 september. Best wel spectaculair! Zie: www.diedreidorfermuzikanten.nl . Het andere orkest blijkt in de regio Rivierenland zoveel bekendheid te krijgen dat het met de optredens almaar drukker wordt! Zie www.lingemuzikanten.nl . Da’s 2 x muzikale leiding en dus DRUK! Verder slaat de politiek een beetje op hol: Raadslid in Leerdam, op weg naar herindeling 2019 Vijfheerenlanden en verkiezingen hiervoor in november. Ook dat is DRUK. En natuurlijk de aandacht voor cliënten van Innovistra. Al met al wel een lekker voldaan gevoel om zo bezig te zijn hoor. Dus DRUK? Ja, maar zeker niet vervelend!

8 sept’18

Nieuw thema: GR

Een nieuw thema om vanuit Innovistra bij de kop te pakken: de GR!

Is dat?

GR in het publieke domein staat voor ‘Gemeenschappelijke Regeling’. Het is een rechtsvorm die alleen gebruikt kan en mag worden in samenwerkingsconstructies van de overheid zoals bijvoorbeeld tussen Gemeenten of bij Provincies. Zie ook de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen.

In mijn werk als Raadslid kom verschillende GR’n tegen: gezamenlijk belasting innen of huisvuil ophalen bijvoorbeeld. Maar ook gezamenlijke zorg voor ambulancedienst, crisis-aanpak of jeugdzorg. Doel is efficiëntie, schaalgrote voordeel en betere resultaten. De uitdaging is samenwerking. Cruciale punten zijn zeggenschap en aansturing. En daar schort het weleens aan. Vooral bij de GR’n in het sociaal domein zoals participatie/werkgelegenheid, maatschappelijke ondersteuning (WMO) en jeugdzorg, en vooral als er veel deelnemende Gemeenten zijn. Als bestuurskundige interesseert mij dit fenomeen bijzonder, zeker als blijkt dat hier sprake is van suboptimale resultaten. Afgelopen tijd ben ik dan ook gestart met een onderzoekje naar deze GR’n. Komende periode zal ik daarover publiceren en met verbeterplannen komen, zowel t.a.v. de Governance als uitvoering alsook communicatie. Wordt vervolgd!

21 jun 2018

 

Het leven gaat verder…

Na de treurnis van de afgelopen weken, waarbij de nasleep nog niet over is, gaat het leven wel weer gewoon verder. Nou ja, gewoon: zo goed als mogelijk. Zondag a.s. staat er weer een concert gepland van Die Drei Dorfer Musikanten. Op de markt in St. Oedenrode Een zg. terrasconcert, we rekenen op mooi weer, waarbij op deze locatie steeds veel publiek aanwezig is. We gaan er iets moois van maken!

Verder gaan de voorbereidende werkzaamheden voor het in de markt zetten van Innovistra ook gewoon door. Zowel in het publieke als private domein loopt er een aantal acties waarvan ik hoop en verwacht dat deze gaan renderen. Zowel door de inzet van mijn deskundigheid voor deze klanten als ook in waardering. wordt vervolgd.

7 juni 20018

 

Juni 2018, Persoonlijk leed in de family

Afgelopen weken was er plots de ziekte en het overlijden van mijn schoonmoeder. Was in januari net 87 geworden. Mooie leeftijd, tuurlijk, dat wel, maar het verlies is er niet minder om! Kort ziekbed, zachtjes ingeslapen en een mooi persoonlijk afscheid bij haar uitvaart. Zij rust in vrede, wij kunnen er vrede mee hebben. Rust zacht opoetje!

1 juni’18

 

Mei 2018, voorjaar met sterk wisselende weersomstandigheden.

Beetje ook zoals het nu gaat met werkzaamheden en uit de hand lopende hobby’s. Werkzaamheden? Je bent toch met pensioen? Ja, ja, is ook zo, maar met Innovistra gaat het wel crescendo. Zowel in het publieke als private domein ben ik er erg druk mee. Nog allemaal voorbereidende werkzaamheden, maar toch: mijn agenda staat weer aardig vol!

En dan die uit de hand lopende hobby’s, tenminste als ik het openbaar bestuur daar ook even onder reken, dat kost erg veel tijd! Gemeenteraadslid in een fusiegemeente, fractievoorzitter, vicevoorzitter van de Raad, lid agendacommissie van de nieuwe gemeente: tel uit je ‘winst’ en daar gaat je tijd. Daarnaast nog twee orkesten waarvoor ik de muzikale leiding mag voeren en een 40-jarig jubileum van een van de twee, zie: Drei Dorfer Musikanten  Daarvoor nu een DVD-opname aan het plannen en invullen en een Play-In. Nou da’s een hoop werk. Andere orkest gaat ook goed: steeds meer optredens. yep, druk, druk, druk…

Klagen? Nee hoor: ik doe het mezelf aan! Even over nadenken? Ja dat wel: even herbezinnen komende tijd en de prioriteiten opnieuw bepalen. Wordt rond de vakantie vast een stuk concreter!

14 mei’18

 

Wat is er met de O&O-fondsen aan de hand?

Misschien is het nieuws alleen voor ingewijden, of voor een kleine groep betrokkenen, maar het is wel belangrijk nieuws. Althans, dat lijkt mij. Er is een krant uitgebracht door een aantal (niet alle) O&O-fondsen met daarin een weergave van de bijeenkomst van 6 april jl. in het gebouw van de StAr. Een besloten bijeenkomst voor politici, bestuurders en fondsen. Mijn goedgekeurde aanmelding om aanwezig te zijn werd even zo vrolijk weer ingetrokken! Jammer: ik had graag kennis genomenO&O-krant 6 april'18 van deze info en discussie.

In mijn blog over dit thema heb ik een analyse geschetst die leidt tot de conclusie dat de O&O-fondsen in de gevarenzone zitten. Geen leuke boodschap, de O&O-fondsen die ik ken doen echt prima werk, maar de boodschap is helder. Ik zie overeenkomsten met de inmiddels verdwenen kenniscentra zoals Kenteq en nog 16 anderen …. Lees mijn blog en ik daag je uit om in een reactie aan te tonen dat ik er naast zit ….. Of niet natuurlijk.

Wat dan? Als de analyse klopt gaan de fondsen verdwijnen, althans in de huidige vorm en samenstelling. Dan is het de hoogste tijd voor een strategische herbezinning en nieuw beleid. Van ‘redden wat er te redden valt’ naar: ‘een nieuw perspectief’. Kan dat dan? Jazeker, in mijn overtuiging wel. Maar daarvoor is een info-bijeenkomst en een krantje volstrekt onvoldoende.

En als de analyse niet klopt: ook dan is het tijd voor nieuw beleid! In dit tijdperk van verandering is opleiding en scholing de nieuwe currency! Voor iedereen geldt: blijven leren en ontwikkelen. Is zowel nodig als ook leuk.

Hoe dan ook: er is serieus werk aan de O&O-winkel!

De O&O-krant vind je hier: https://oenoconferentie.nl/OenOkrant.pdf

10 april’18

En dan is het Pasen …

Yep, ineens is het 31 maart 2018, de vooravond van Pasen. Aantal mensen is al volop in de Paassfeer, vanaf Goede Vrijdag, met de Passion op TV en hun grote lichtfeest in het vooruitzicht. Gun ik ze van harte. Voor mij geen reli-feest met pasen (nu met een kleine ‘p’); het doet me niets. Als de passion de verbeelding is van het verhaal in deze tijd, dan is dat wat mij betreft gewoon hetzelfde als het oude verhaal: door iemand bedacht, opgeschreven en aan de geschiedenis toegevoegd.

Nee, met pasen denk ik eerder aan voorjaar, de bloesem binnen enkele weken in al z’n pracht en praal, weer eens de zon op je huid, plannen maken voor de zomer en zo meer. Plannen voor nieuwe werkzaamheden en activiteiten: sofarsogood, wel nog steeds ‘under construction’, Ook plannen met de muziek. Een van mijn hobbies: blaasmuziek. Komende maanden veel activiteiten op de rol met meerdere orkesten. Druk? Ja dat wel, maar leuk druk. Wat het precies inhoud zal ik een volgende keer wel vertellen. Dan ook meer over de ontwikkelingen van activiteiten bij Innovistra……

Fijne paasdagen!

 

17 februari 2018.

Hoogste tijd voor een ‘gas geven’ 😉. Eerste jaar van Innovistra heb ik beschouwd als een jaar van rustige opbouw, eigen lichamelijk herstel van enkele operaties en heroriëntatie op de toekomst. Ook heb ik véél tijd besteedt aan mijn hobby: muziek maken. En wel blaasmuziek met en in een orkest. Trompet spelen, zingen, muzikale leiding: allemaal erg leuk en ook nog eens bij twee orkesten. Dat loopt allemaal goed, we krijgen veel terug voor onze inzet en hebben daarbij ook nog eens veel plezier. Zal nog wel even doorgaan denk ik zo.

Blijft er nog wel tijd over voor Innovistra? Ja hoor, zeker wel. Ben druk bezig met het bouwen aan contacten, relaties en mogelijke opdrachten bij klanten. Zowel in de publieke sfeer als privaat. Kan er nu nog niets concreet over melden: is nog ‘under construction’ zou je kunnen zeggen. Inmiddels wel een leuke adviesvraag ingevuld bij een landelijke organisatie in het Middelbaar Beroepsonderwijs. Had te maken met vakmanschap 4.0: zie een van de eerste blogs op deze site.

Nou, wordt vervolgd, zou ik willen zeggen.

 

 

 

30 januari 2018.

Komt er ineens een héél andere vraag op mijn weg. Van een collega van Pauline, kunstenaar en ook kindertherapeute. Werkt met zandtafels, een geheel eigen concept met dito product erbij. Ze geeft ook cursussen aan collega-therapeuten. Vraag: kunnen we ook zo’n zandtafel hebben? Vraag aan mij: kun jij die maken? Nou, als het gaat over het concept, dan gaat dat wel. Voor een exacte kopie van het model heb ik niet de juiste machines. OK, concept is belangrijkst! Beetje nadenken en tekenen. Prototype gemaakt: OK! Dat is wat ik bedoel! Kun je er nóg een maken? Tuurlijk. Vandaag opgeleverd: twee zandtafels. Wel leuk om ook zoiets te (kunnen) maken 😉.

 

Januari 2018. Een nieuw jaar ligt voor ons. achter ons ligt 2017, het eerste jaar van mijn pensionado-bestaan. Voelde niet zo. Meer als een sabbatical, een soort lange vakantie. Echt genieten ondanks dat er ook aandacht besteedt moest worden aan lichamelijk herstel. Voelde me in 2017 gaandeweg steeds beter. Laatste maanden meer aan conditie kunnen werken, iets wat ik in 2018 zeker ga voortzetten. Naast studeren en dat dan wel op mijn eigen wijze: gebruik makend van mijn lidmaatschap van de Singularity University en de contacten met de ThE, Th-Delft e.a. Ontwikkelingen volgend die te maken hebben met de hoogwaardige technologische vernieuwingen zoals AI en robotica, nieuwe productietechnologieën als 3D printen (Additive Manufactoring) en verregaande digitalisering van gehele productieprocessen. Naast de ontwikkelingen zelf vind ik de impact hiervan op het moderne vakmanschap fascinerend: welke verwachtingen van de vakmensen zelf en van de bedrijven c.q. ondernemers zijn er? Op welke wijze worden vakmensen betrokken bij hun bedrijf? Welke verantwoordelijkheden willen ze en krijgen ze? En hoe gaan we om met de (bij)scholing van deze nieuwe vakmensen? Verzanden we in een discussie over de precieze inhoud van 21e-eeuwse vaardigheden of kan het een beetje praktische en toepassingsgericht ingevuld worden? Houdt me wel bezig!

Wat Innovistra betreft:

Staat voor Innovatie, Visie en Strategie ontwikkeling en dat is precies waar ik sterk in ben. Ik help bedrijven, en ook scholen, bij het ontwikkelen, invoeren en toepassen van innovaties, visies Robotals ook strategieën waarmee de doelen beter bereikt kunnen worden. Ik kan je beter laten functioneren: daag me uit u / uw resultaten te verbeteren!

Thema onderwijsinnovatie? Hard toe aan vernieuwingen! Loopt sterk achter bij ontwikkelingen in bedrijfsleven. Digitalisering overal, maar onderwijs nogal traditioneel! Inmiddels met bestuurders en politici contacten gelegd over aanpassingen in (beroeps)onderwijs om leerlingen toe te rusten voor robotsamenleving. En voor de nieuwe banen die eraan komen. Zie blog ‘Nieuwe banen, Yeah’.

Wil je dit niet? Interessant, maar niet relevant: het gaat gebeuren!

Geloof je dit niet? Your problem! We shall see!

Bakkie doen?
Bakkie doen?

Wil je erover praten? Stuur een bericht!

Challenge me to make you better!

logo-03

Drs. André van der Leest MA

M.E.L. Westenburgstraat 13

4145NB Schoonrewoerd

KvK.nr: 67658687

W: www.innovistra.nl

E: andre@innovistra.nl

M: 06 54318395